mládežníci

letné jazykové pobyty pre mládežníkov

Žiadny virtuálny svet nám nikdy nenahradí radosť zo stretnutia s naozajstným človekom, kamarátom, s ktorým sa môžeme smiať, polemizovať, športovať, cestovať, spoznávať sa.

Naše deti sú to najcennejšie čo máme. Zaslúžia si našu pozornosť, vzor, ktorý im dáme, porozumenie, lásku, uznanie, náš čas i vzdelanie. Potom dokážu úžasné veci, že my dospelí sa môžeme veľa od nich učiť.
I našu webovskú stránku robili naši mladí študenti jazykov. Verím, že bude rovnakým potešením pre Vás získavať z nej informácie, s akým ju vytvárali.

ponuka jazykových pobytov pre najmladších študentov je postavená na kvalite štúdia a voľnočasových aktivít

Na stránke máme krátky výber našej ponuky, kvalitné partnerské školy, kde vieme garantovať Vašu spokojnosť - podstata našej práce je však v príprave konkrétnej ponuky na základe požiadavky pre každého študenta jednotlivo
Najdôležitejšie kritériá pri výbere sú:

  • rodič počas pobytu dieťaťa musí byť v 100%-nej istote, že o dieťa bude seriózne postarané, že akýkoľvek problém dieťaťa bude riešený hneď
  • kvalitný jazykový kurz a plnohodnotný, podnetný program voľného času, rovnako i kvalitné ubytovanie
  • pri ubytovaní v rodine – výber rodín, ktoré majú skutočný záujem o každého študenta
  • s partnerskou školou je spoľahlivá komunikácia a každý študent je pre nich výzvou na kvalitnú službu
  • zaujímavý národnostný mix tak, aby dorozumievací jazyk bol jazyk krajiny, kde kurz prebieha

Vhodný výber ponuky je len kvapka v mori. Podstaná je aj príprava na pobyt, staroslivosť počas pobytu o dieťa a ďalšie možnosti rozvoja osobnosti dieťaťa, jeho štúdia po návrate zo zahraničia. Rovnako ako aj poradenský servis do budúcna.

Štúdium jazyka, je najmä v hľadaní človeka v nás, v túžbe dorozumieť sa a pochopiť toho druhého. Je úspešné vtedy, keď máme silný záujem zvládnuť konkrétny jazyk. Výrazne k tomu pomáha spoznávanie ľudí z iných kútov sveta, spoznávanie ich názorov, spôsobu života, ich kultúry, prežívanie rôznych spoločných  situácii.

Všetky naše pobyty sú postavené na tom, aby najrozhodujúcejším kritériom bola naša kvalita a Vaša spokojnosť.Ak budeme poznať Vašu predstavu, navrhneme Vám pre Vaše dieťa najvhodnejšiu ponuku.

Sú to ponuky kvalitné a veríme tomu, že nám to potvrdíte i Vy, vlastnou skúsenosťou.

Fotogaléria
1 2 3 4 5 6 7
Prihlásiť sa prihlasit sa