dospelí

štúdium jazyka v zahraničí, v krajinách, kde sa daným jazykom hovorí

od 16 rokov

jazykové kurzy so všeobecným zameraním

Štúdium jazyka  prebieha zdokonaľovaním všetkých oblastí jazyka –gramatika, slovná zásoba, rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie, výslovnosť.  Kvalitní lektori využívajú overené metódy na dosiahnutie progresu, na motiváciu študenta a na vytvorenie otvorenej, tvorivej atmosféry na hodinách jazyka. Okrem toho je význam  štúdia v reálnych situáciách, v reálnom živote, používajúc konkrétny jazyk.

jazykové kurzy podľa profesionálneho zamerania

Štúdium je postavené na zdokonaľovaní konkrétnej slovnej zásoby z danej oblasti, rovnako je veľmi zaujímavé, keď sa stretnú odborníci z danej oblasti z rôznych častí sveta.  Či je to právo, menežment, medicína, kultúra, letectvo, bankovníctvo,  IT technológie, ekológia, verejný sektor, personalistika, móda, ekonomika, administratíva, literatúra, energetika, reality, cestovný ruch, marketing  a iné zamerania.

jazykové kurzy pre rodiny

Kurzy pre rodiny s deťmi sú postavené na tom, že počas štúdia jazyka rodičov, je možné rovnako kvalitné štúdium jazyka pre deti. Štúdium dospelých prebieha v škole pre dospelých, detský kurz je zabezpečený v škole pre mládežníkov.  Tiež sú pre obe vekové kategórie voľnočasové aktivity. http://cudziejazyky.sk/family-coure

jazykové kurzy spojené so športovými aktivitami

Štúdium jazyka spojené s kvalitným kurzom golfu, jazdy na koni, potápania, adrenalínových športov, salsy, jogy, lyžovania, tenisu, futbalu.

jazykové kurzy spojené so spoznávaním krajiny

Štúdium jazyka je spojené so poznávaním daného mesta, regiónu, resp. iných miest danej krajiny, s návštevami múzeí, kultúrnych podujatí  - koncertov, divadelných predstavení, spoznávaním života konkrétnej  oblasti, je plné množstvom exkurzií, výletov.

Ktorýkoľvek typ jazykového kurzu si vyberiete, odporučíme Vám najkvalitnejšiu partnerskú školu, najvhodnejšiu kombináciu kurzu a ceny, termínu a aktivít.

  •         cudzí jazyk podľa Vašej požiadavky
  •         kvalitné zahraničné školy, s osobným prístupom ku každému študentovi
  •         rôzne intenzity štúdia
  •         individuálne kurzy
  •         výber ubytovania podľa Vami stanovených kritérií
  •         termín podľa Vašej potreby
  •         naše skúsenosti, referencie a najlepšie rady

 

Prihlásiť sa prihlasit sa