Cambridge rodina ♥♥♥♥♥ 4.9/5 intenzívny kurz, plávanie Prihláška

14 – 16 rokov

Veľmi kvalitný, intenzívny jazykový kurz, s rovnako kvalitným programom voľného času.

škola

20 hodín týždenne prebieha  v skupine s maximálne 12 študentami.
Študenti sa vyučujú vo  vybavených učebniach, vedení profesionálnymi lektormi jazyka. Využívajú všetky moderné metódy, najmä je  však dôraz kladený na konverzáciu a odposluch, diskusie, prezentácie, role plays,  témy sú prispôsobované veku študentov. Podstata štúdia je v trénovaní angličtiny v reálnych situáciách.

ubytovanie

hosťovská rodina

Rodiny sú dlhoročne preverené, snažiace sa študentovi pobyt urobiť čím najpríjemnejší . Väčšinou peši dostupné od školy, raňajky a večere sú podávané v rodine, obedy v školskej kafetérii. Rodiny sú komunikatívne, s veľkým záujmom o študenta a jeho jazykový rozvoj.

angličtina prostredníctvom príjemne prežitého času v medzinárodnom prostredí

Mimo štúdia vedeného lektormi anglického jazyka, prebieha štúdium angličtiny, života, medziľudských vzťahov v reálnom anglickom prostredí, pod vedením vyškoleného tímu ľudí. Študenti majú veľmi kvalitný program exkurzií, aktivít, workshopov, športových akcií.

  • poobedné aktivity a poldenné a celodenné exkurzie, z toho jedna do Londýna
  • množstvo výletov, športových aktivít – tenis, plávanie, volejbal, futbal
  • večerné aktivity – barbecue, diskotéky, kvízy, kino
  • výborný národnostný mix

termíny, cena

nástupný termín 22/06 , 06/07 , 20/07/2023
dĺžka pobytu 2 alebo 4 týždňov
cena 2 týždňového pobytu 2 550 eur

v cene je zahrnuté

veľmi kvalitné štúdium vrátane certifikátu o štúdiu
ubytovanie, plná penzia, občerstvenie
intenzívny  program voľného času, všetky vstupy
transfer z letiska
10  % zľava na stredoškolský program v zahraničí
okrem letenky a poistenia

 

 

Prihlásiť sa prihlasit sa