kurzy rozvoja osobnosti ♥♥♥♥4/5 kreativita, tvorivá dramatika Prihláška

Kurz rozvoja osobnosti - multikulturalizmus

Na to, aby sme boli ľudia, ktorí si navzájom porozumejú - potrebujeme jazyk a umenie.

Umenie, ktoré nás učí pochopeniu, ľudskosti, kreativite, empatii. Pomáha nám kráčať životom a lepšie si uvedomovať súvislosti, naplno prežívať život a zvládať všetky situácie, ktorými prechádzame. Pomáha nám nájsť naplnenie, pochopiť, kto sme.

Jazyk nám otvára ústa a umenie srdce. Bez neho by sme sa len ťažko pohli z miesta. Umenie nám dáva krídla, vznáša nás a robí naše všedné dní ľahučkými – aspoň rátajúc na okamihy. Tie okamihy nám potom dávajú energiu na tie pozemské veci, ktoré nás zase fyzikálnymi zákonmi ťahajú k zemi.
Preto je pre nás veľmi dôležité nielen mať schopnosť reči, ale i schopnosť pochopenia.

Nielen jazykové vzdelanie, ale i osobnostné a sociálne vzdelanie z nás robia kompletných ľudí. Naše silné korene nás zakotvujú a poznanie, skúsenosti a cestovanie nám dáva krídla.

Tvorivá dramatika nám uľahčuje cestu.

"Dieťaťu možno dvojakým spôsobom vysvetliť, kto je slepý človek. Môžeme mu povedať, že slepý je človek, ktorý nevidí – alebo mu môžeme povedať, aby zatvorilo oči a našlo cestu z miestnosti. Tento druhý spôsob je tvorivá dramatika.“ , Brian Way


A ako povedal úžasný človek, Anton Srholec, svet by vyzeral inakšie, keby sme mali toľko umeleckých škôl, koľko máme univerzít.

Súčasťou našich jazykových pobytov môžu byť aj kurzy tvorivej dramatiky, ktoré sú nielen prípravou na zvládnutie rozmanitých situácii v novom prostredí v priebehu jazykového pobytu v zahraničí, ale i na zvládnutie životných situácií, na podporu a posilnenie osobnosti dieťaťa, na rozvoj jeho tvorivosti, a tým i schopnosti dosiahnuť úspech, dať jeho prirodzenému nadaniu šancu, aby sa v plnej kráse prejavilo.

Garantom kurzov tvorivej dramatiky je Mgr. Radka Kukurugyová, absolventka Divadelnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne – odbor tvorivá dramatika, autorka odborných učebníc, lektorka kurzov tvorivej dramatiky, režisérka a človek.

Kurzy rozvoja osobnosti prostredníctvom - tvorivej dramatiky

Tvorivá dramatika je veľmi prirodzený prostriedok na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pomáha rozvíjať u detí tvorivosť, a tým im dáva možnosť prirodzene reagovať na podnety z okolia.

Kreativita je funkciou ega, dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia, S. Arieti.

charakteristika  kurzu, ktorý je užitočný aj pred pobytom v zahraničí: 

špeciálne zameraný kurz, ktorý

  • pomôže aj pred jazykovým pobytom v zahraničí
  • vedie k zvládnutiu situácii v novom prostredí, prispôsobeniu sa novým podmienkam, iným zvykom
  • pomôže deťom uvedomiť si svoj postoj, zadefinovať svoj názor, riešiť situácie, pochopiť iných ľudí
  • ukáže deťom cestu, ako sami majú prichádzať na riešenia
  • zlepší komunikačné zručnosti s ľuďmi rôznych vekových kategórií, rôznych národností a rôznych pováh
  • ukáže cestu tvorivosti, navedie na postoj – hľadať v nových situáciách očakávanie, inšpiráciu a nie problémy
  • prenesie deti z virtuálneho sveta medzi rovesníkov, medzi skutočné - krásne reálne situácie
  • deti prevedie svetom umenia v Bratislave, umenia minulosti a súčasnosti

termíny kurzu

- poobede je čas venovaný umeniu v Bratislave, prehliadky, workshopy, umelecké aktivity

miesto kurzu

Bratislava, Rača, Pekná cesta
pre uzavreté skupiny detí je možnosť zabezpečiť takýto kurz na mieste podľa želania a potreby

Prihlásiť sa prihlasit sa